Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  1. Κακουλίδης Γεώργιος,  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διαχειριστής
  2. Κυριαζίδης Σταύρος, Γενικός Γραμματέας
  3. Σαμιωτάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
  4. Κουβάτσος Θεόδωρος, Ταμίας
  5. Μαρινάκης Πάρις, Μέλος

 

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×