Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  1. Κακουλίδης Γεώργιος,  Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Σαμιωτάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
  3. Κατεχάκης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας
  4. Κουβάτσος Θεόδωρος, Ταμίας
  5. Κυριαζίδης Σταύρος, Μέλος

 

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×