Επιστημονικό Συμβούλιο

Του Επιστημονικού Συμβουλίου προΐσταται Διευθυντής ο οποίος συγκαλεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και συντονίζει τη δράση του.

Χρονάκη Κατερίνα - Επιστημονική Διευθύντρια 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από τις κάτωθι ειδικές γραμματειες :

  1. Κουρούμπαλη Αγγελίνα - Ειδική Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  2. Κυριακουλάκος Νίκος - Ειδικός Γραμματέας Διαλειτουργικότητας & Διεθνών Προτύπων
  3. Κουναλάκης Δημήτριος - Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
  4. Δαφούλας Γεώργιος - Αναπληρωτής Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας
  5. Λακαφώσης Νίκος - Ειδική Γραμματεία Διοικητικών & Οικονομικών της Υγείας


Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×