Σταύρος Κυριαζίδης

CEO Micro’s Leader Α.Ε.

Αθήνα, Πατησίων 154, TK:11257

Email: skyriazidis@microsleader.gr, URL: http://www.microsleader.gr

-

-

Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), Τμήμα Επιστημών: Διοίκησης Επιχειρήσεων (1969–1973), εισαχθείς 3ος με υποτροφία.
 • Διπλωματούχος του ST.PATRICKS COLLEGE του Λονδίνου, Τμήμα: Programming for Electronic Computers (1971), με βαθμό Distinction.
 • Κάτοχος Βεβαιώσεων παρακολούθησης πλήθους Σεμιναρίων με θέματα νέων τεχνολογιών, οικονομοτεχνικά & φορολογιστικά του ΕΛΚΕΠΑ & άλλων Φορέων.
Επαγγελματική Εμπειρία
 • Λογιστής & Κοστολόγος στην Βιομηχανία “ΙΟΝ Α.Ε.” (1972–1974).
 • Υπηρέτησα ευδόκιμα ως έφεδρος αξιωματικός με ειδικότητα φροντιστή σε μάχιμη μεθοριακή μονάδα 28 μήνες κατά την περίοδο της επιστράτευσης (1974–1976).
 • Διευθυντής Λογιστηρίου & Μηχανογράφησης στο μεγαλύτερο ιδιωτ. θεραπευτήριο “Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.” (1976–1981), υπογράφοντας 5 ισολογισμούς του.
 • Οικονομικός & φοροτεχνικός σύμβουλος, καθώς και Μέλος του Δ.Σ. του “ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.” (1981–1989).
 • Οργανωτικός, οικονομικός & φοροτεχνικός σύμβουλος πολλών νομικών προσώπων.
 • Συνιδρυτής & συνδιαχειριστής της επιχ. πληροφορικής “PROMPT Ε.Π.Ε.” (1983-1985).
 • Ιδρυτής, Πρόεδρος & CEO της “MICRO’S LEADER A.E.” που δραστηριοποιείται από το 1985 στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαχείρισης νοσηλευτικών & λοιπών μονάδων στο χώρο της υγείας, (www.microsleader.gr).
Λοιπές Δραστηριότητες
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας από 20/12/2018.
 • Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.