Γιάννης Γ. Σαμιωτάκης

Sector Sales Manager

Unisystems SA

Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλιθέα

Τηλ.: 211-999-1027, Κινητό: 699-999-1027, Φαξ: 211-999-7199

Email: samiotakisi@unisystems.gr, URL: http://www.unisystems.gr

Ο κ. Σαμιωτάκης, είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1987) και M.Sc. Computer Science - The Ohio State University (USA) 1989.
Έχει υπερτριακονταετή επαγγελματική εμπειρία στη πληροφορική κατά την οποία έχει διατελέσει σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις. Έχει συνεχή ενασχόληση με την Ιατρική Πληροφορική από το 1992 και έχει διατελέσει υπεύθυνος για την υλοποίησης πολλών μεγάλων διεθνών καινοτόμων έργων τόσο έντασης έρευνας όσο και εφαρμογής. Σχετική θεματολογία περιλαμβάνει έργα Ολοκληρωμένης, συνεχιζόμενης και συντονισμένης φροντίδας (Integrated Care), Τηλεϊατρικής, Ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, Κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας, έργα με χρήση φορετών συσκευών (wearable devices) κλπ.
Το 2018 εκλέχτηκε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ).
Διατελεί επίσης αντιπρόεδρος του EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP on Active and Healthy Ageing (Greek Sector).
Είναι αποδέκτης διεθνούς βράβευσης από τον οργανισμό European Academies of Sciences and Engineering και τον τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Santer για επιτυχημένη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα.
Ο κ. Σαμιωτάκης έχει αρκετές παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.