Χρονάκη Κατερίνα

Επιστημονική Διευθύντρια

Secretary General HL7 International Foundation 38-40 Square de Meeus, Brussels 1000, Belgium

Email: chronaki@HL7Europe.org

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/chronaki/

Twitter: @chronaki

Η Κατερίνα Χρονάκη (Διπλ. Μηχανικός Υπολογιστών 1988, ΜS 1990, PMP 2011) είναι Γενική Γραμματέας του HL7 International Foundation που ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 2010 ως Ευρωπαικό Γραφείο του HL7 International και σημείο αναφοράς για τα 20 και πλέον εθνικά παραρτήματα του HL7 στην Ευρώπη. Άρχισε να συμμετέχει σε έργα ψηφιακής υγείας και διαλειτουργικότητας στις αρχές του ΄90 με τα πρώτα συστήματα διαχείρισης εικόνων (PACS) και την αξιολόγηση συστημάτων ανάκλησης ιατρικών εικόνων με βάση το περιεχόμενό τους. Έχει παίξει ενεργό ρόλο σε εθνικά, ευρωπαικά και διεθνή έργα ψηφιακής υγείας τα οποία απευθύνονται στο ευρύτερο πλαίσιο του χώρου της υγείας: (α) υποδομές πληροφορικής στην υγεία βασισμένες σε πρότυπα διαλειτουργηκότητας (e.g. HYGEIAnet) και υπηρεσίες ψηφιακής υγείας για τον ολοκληρωμένο φάκελο υγείας, χρήση δεδομένων από ιατρικές συσκευές όπως καριδογράφοι (συντονιστής του έργου OpenECG 2002-2004) και παρακολούθηση εμφυτεύσιμων συσκευών (e.g. iCARDEA); (β) διαχείριση κινδύνου, κριτήρια και δράσεις για την ευρεία απόδοχη ψηφιακής υγείας από το κοινό (eHealth Consumer Survey); (γ) επεκτάσεις στον φάκελο υγείας για την υποστήριξη υπηρεσιών επιδημιολογικής επιτήρησης και επείγουσας ιατρικής (e.g. SAFE); (δ) υπηρεσίες ψηφιακής υγείας στην ιατρική των καταστροφών (e.g. POSEIDON, NEREIDs). Σε όλες της περιπτώσεις, τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας είχαν και έχουν κεντρική θέση. Πρόσφατη δουλειά της Κατερινας Χρονάκη αφορά οδικούς χάρτες διαλειτουργικότητας στην υγεία: EU/US MoU (συντονίστρια Trillium Bridge Project) και μεθοδολογία eStandards (συντονίστρια eStandards) που δίνει έμφαση στην διευριμένη συνεργασία μέσω ανοικτού διαλόγου, δυναμικής διακυβέρνησης και ομαλής προσαρμογής (co-creation, governance, alignment) για την μεγάλης κλίμακας εφαρμογή υπηρεσιών ψηφιακής υγείας. Σήμερα συντονίζει το έργο Trillium II που προβάλει καλές πρακτικές για την υιοθέτηση προτύπων ψηφιακής υγείας αρχίζοντας με το ΗL7 FHIR Ιnternational Patient Summary και συμμετέχει στο έργο FAIR4Health με στόχο την ασφαλή διάθεση ιατρικών δεδομένων με τις αρχές Eύρεσης, Πρόσβασης, Διαλειτουργικότητας, και Επαναχρησιμοποίησης (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) με χρήση του προτύπου HL7 FHIR.

Η Κατερίνα Χρονάκη έχει συμμετέχει στην συγγραφή 120+ άρθρων, και υπηρετήσει στην επιτροπή προγράματος και ως κριτής σε συνέδρια ιατρικής (e.g. Εuropean Society of Cardiology), ιατρικής πληροφορικής (MedInfo, MIE, IHIC, etc), και διεθνή περιοδικά στον ρόλου του βοηθού συντάκτη (Associate Editor IEEE Transactions for IT in Biomedicine 2006-2010). Εχει διατελέσει μέλος του HL7 International Board (Affiliate Director 2008-2012) και του eHealth Stakeholders group of the European Commission (2012-15, 2015-18), γραμματέας του Nucleus of the eCardiology WG of the European Society of Cardiology (2013-2018), και συμμετέχει στην ομάδα ψηφιακής υγείας του ESC. Είναι επίτιμο μέλος του HL7 Hellas & αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πληροφορικής (EFMI.org, 2018-2020).