Δημήτριος Γ. Κατεχάκης

Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810-391589, Κινητό: 697-2035683 , Φαξ: 2810-391496

Email: katehaki@ics.forth.gr, URL: http://www.ics.forth.gr/~katehaki/

LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/dimitrios-g-katehakis

Ο Δημήτριος Κατεχάκης (A) είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Εξειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες & Ηλεκτρονικά) από το Πολυτεχνείο Πατρών (1991) και Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης (M.S.) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Εξειδίκευση: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) από το Πανεπιστήμιο του Maryland στο College Park (1993). Από το 2010 είναι Επικεφαλής στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το έργο του επικεντρώνεται στην ανάλυση ολοκλήρωσης δεδομένων και στο σχεδιασμό αντικειμενοστραφών πληροφοριακών συστημάτων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένες, διαχρονικές, υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Η συμμετοχή του σε έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνει τα έργα RELIEF (HORIZON 2020), e-SENS (ICT PSP / CIP), EURECA (FP7-ICT), EHR-Q-TN (FP7-ICT), EHR-IMPLEMENT (DG SANCO), INFOBIOMED (FP6-IST), PICNIC (FP5-IST), RETRANSPLANT (DGXIII - HEALTHCARE) και CreteCT (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & INTERREG II). Η σχετική εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Maryland στη Βαλτιμόρη για τα έργα IONDT (US Federal) και MCR (MD State, Dept. of Health and Mental Hygiene - CDC), καθώς και με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Ο Δημήτριος είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP). Είναι επίσης πιστοποιημένος σε IT Service Management (ITIL Foundation). Την περίοδο 2005-2010 ήταν υπεύθυνος (για λογαριασμό του ΙΤΕ) για την υλοποίηση τεσσάρων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που αναπτύχθηκαν για τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες στην Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Ελλάδα και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχει υπάρξει επιστημονικά υπεύθυνος για περισσότερα από 200 έργα που σχετίζονται με λειτουργικά συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών μητρώων ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Σήμερα υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του HL7 Hellas. Εκπροσωπεί επίσης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελλάδα. Το 2018 εκλέχτηκε Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ). Ο Δημήτριος έχει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, καθώς και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.

Τομείς εμπειρίας: Δίκτυα πληροφοριών στην υγεία, πληροφοριακές υποδομές υγείας, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, λύσεις πληροφορικής για την υγεία, πρότυπα ηλεκτρονικής υγείας, πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, συντονισμένη φροντίδα, ολοκληρωμένες λύσεις φροντίδας, διαλειτουργικότητα.