Επιστολή ΕΣΠΥ & ΣΕΚΕΕ για το έργο SRSS/SC2019/164 “Design and Implementation of National eHealth Interoperability Framework" του Υπ. Υγείας

Κατηγορία: 
Υποκατηγορία: