Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

  1. Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος
  2. Νικόλαος Γκίκας, Αντιπρόεδρος
  3. Ελένη Θεοδωρίδου, Γενική Γραμματέας
  4. Θεόδωρος Κoυβάτσος, Ταμίας
  5. Σπύρος Παζιάνας, Μέλος

 

Login

Please login using your credentials received by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×