Τακτικά Μέλη

Επωνυμία Website Τηλέφωνο
3π ΑΒΕΤΕ www.3psoft.gr 2108062597
Apollo A.E. www.apollo.gr 2107489200
Computer Control Systems Α.Ε. www.ccs.gr 2108051730
Computer Solutions ABEE www.csl.gr 2107711527
Computer Team AEBE www.cteam.gr 2310402120
Data Design Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής & Επικοινωνιών www.datadesign.gr 2106537422
DATAMED A.E. www.datamed.gr 2108056700
Healthcare Experience Α.Ε. http://he-experience.gr 211182072
Iknowhow S.A http://www.iknowhow.com 210604142
Infomed Κουβάτσος Θ. ΕΠΕ www.infomed.gr 2105761460
International Online Α.Ε. www.iol.gr 2106801140
Med. I. S. Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. www.med-is.gr 2105235211
Micro's Leader Α.Ε. www.microsleader.gr 2108644406
Organization & Computing OR-CO A.E. www.or-co.gr 2310541247
Siba Soft Πληροφοριακά Συστήματα & Οργάνωση Επιχειρήσεων Α.Ε. www.sibasoft.gr 2109948210
Sigmasoft S.A http://www.sigmasoft.gr/ 2107248719
Singular Logic Α.Ε http://portal.singularlogic.eu 2106266500
UNI SYSTEMS http://www.unisystems.com 2119997000
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας www.forth.gr 2810391500
Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ www.gi-net.gr 2106606015