Αθήνα, 27 Απριλίου, 2014:  Πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2014 συνάντηση του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας - ΕΣΠΥ (www.espy.org.gr) με τον εμπορική ακόλουθο για τις Νέες Τεχνολογίες & Καινοτομία της Γαλλικής Πρεσβείας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι σκοποί του συνδέσμου και οι προοπτικές που έχει η Ελληνική αγορά αναφορικά με την πληροφορική στην υγεία.

Αναλύθηκαν περαιτέρω τα έργα που σχεδιάζονται στην Ελλάδα για την ηλεκτρονική υγεία, (όπως ο εθνικός φάκελος υγείας και η διαλειτουργικότητα) , το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 και οι προοπτικές που προσφέρει για εξωστρέφεια και έρευνα στις Ελληνικές επιχειρήσεις και η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Ελληνικών & Γαλλικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Η συζήτηση έκλεισε με την υπόσχεση των δύο μερών για την συνέχιση των εργασιών τους έτσι ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Γαλλικών και Ελληνικών επιχειρήσεων με την διοργάνωση μιας εμπορικής αποστολής.

Τον ΕΣΠΥ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Κακουλίδης Γιώργος, Πρόεδρος ΔΣ, Γκίκας Νίκος Γενικός Γραμματέας, Λέβης Ηλίας Ταμίας , το μέλος του ΔΣ κα Θεοδωρίδου Ελένη και τα μέλη κος Ηλιόπουλος Κώστας & κος Παλαμάς Γιάννης.