Για Τρίτη συνεχή φορά ο ΕΣΠΥ (www.espy.org.gr)  συμμετέχει στις συναντήσεις του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 30-09-2014 και 01-10-2014, στην αίθουσα «Απόλλων» του Ξενοδοχείου “ΤΙΤΑΝΙΑ”, Πανεπιστημίου 52, από τις 9:30πμ έως 5:00μμ.

Ο ΕΣΠΥ υποστηρίζει την συγκεκριμένη διημερίδα και θα έχει ομιλία-πρόταση την Τρίτη 30/9 στις 15:15. Το θέμα που θα αναπτυχθεί από τον πρόεδρο ΔΣ κο Κακουλίδη Γιώργο έχει ως τίτλο «Μια Στρατηγική Οπτική της Ψηφιακής Υγείας στην Ελλάδα».

Η θεματολογία της πρώτης ημέρας είναι αφιερωμένη στη παρουσίαση της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα στη συγκρότηση των δύο οργάνων διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (Εθνικό Συμβούλιο και Εθνικό Δίκτυο), όπως αυτά προβλέπονται από την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη, με το Νόμο 4213/2013.

Η διημερίδα αφορά ολόκληρο το φάσμα ψηφιακών εργαλείων, που ενδιαφέρουν σήμερα το σύνολο των Επαγγελμάτων Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, διοικητικούς πληροφορικής κ.ά.), ενώσεις ασθενών, Ερευνητικές ομάδες και Επιχειρηματικούς φορείς, εφ΄ όσον  στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων αιχμής για την ελληνική πραγματικότητα, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, η ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς.

Η δεύτερη μέρα περιλαμβάνει την παρουσίαση του σχεδιασμού των Δράσεων του  νεοσύστατου Ελληνικού Θεματικού Δικτύου για την Ενεργή Υγιή Γήρανση και τα Χρόνια Νοσήματα, που συγκροτήθηκε κατά τα πρότυπα του EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) και των αντίστοιχων “Ομάδων Θεματικών Δράσεων” (Action Groups).

Η συμμετοχή στη Διημερίδα είναι ελεύθερη στο https://third-ecosystem-meeting.eventbrite.co.uk

Το πρόγραμμα της Διημερίδας εδώ.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

T: 210 5133888 - F: 210 7489105 - U: www.espy.org.gr - E: info@espy.org.gr