Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η συνάντηση εργασίας (workshop) του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) με αντικείμενο τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) και τη Διαλειτουργικότητα που διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2016.

 Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και η ΗΔΙΚΑ που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Επιπλέον παρευρέθηκαν εκπρόσωποι σημαντικών επιστημονικών ιατρικών φορέων, ενώσεις ασθενών & μηχανικοί πληροφορικής του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Υγείας.

 

Στα πλαίσια των εργασιών της συνάντησης εργασίας και αφού έγινε το Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του ΕΣΠΥ κ. Κακουλίδη Γεώργιο, ακολούθησαν οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις.

 

Η κύρια (keynote) ομιλία πραγματοποιήθηκες από τον κύριο Κατεχάκη (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Σε αυτήν παρουσιάστηκαν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές και τάσεις αναφορικά με την υιοθέτηση του ΗΦΥ, καθώς και της διαλειτουργικότητας σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάστηκε επίσης το τοπίο αναφορικά με την ηλεκτρονική υγεία σε εθνικό επίπεδο, ενώ έγινε προσπάθεια οριοθέτησης των προκλήσεων καθώς και των επιχειρησιακών στόχων.

 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν εταιρείες και φορείς από το χώρο της πληροφορικής στην υγεία. Παρουσιάστηκαν:

  • successstories Ηλεκτρονικών Φακέλων στην Υγεία, από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε τεχνογνωσία
  • θέματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τα οποία επηρεάζουν τον Φάκελο ασθενή,
  • αλλά και στατιστικά στοιχεία κίνησης ασθενών που αναδεικνύουν την ώφελεια της ψηφιοποίησης των δεδομένων και της ολοκλήρωσης του ΗΦΥ.

 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των:

  • κ. Θεοδωρου, εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, σχετικά με την αναγκαιότητα της επίτευξης προόδου στα θέματα πληροφορικής της Υγείας
  • κ. Τάγαρη, πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ, σχετικά με τη στρατηγική της ΗΔΙΚΑ στα θέματα Υγείας

 

Στη συνέχεια έλαβε χώρα «ανοικτή» συζήτηση. Τα ζητήματα που τέθηκαν από τον πρόεδρο του ΕΣΠΥ, κύριο Κακουλίδη, και απαντήθηκαν από το σύνολο των παρευρισκομένων, αφορούσαν τη στρατηγική στην Υγεία, την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και την διαδικασίες των συμβολαίων συντήρησης που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας της χώρας. Κοίνο συμπέρασμα ήταν ότι η επίτευξη της διαλειτουργικότητας είναι μονόδρομος. Πρόθεση του ΕΣΠΥ είναι, μέσα από την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών, να δώσει ώθηση στην αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν Νοσοκομεία, Εταιρείες, το Υπουργείο Υγείας, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που ασχολείται με θέματα πληροφορικής στην υγεία.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να ακουστεί η φωνή όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν στην πορεία επίλυσης των θεμάτων που αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας της 29 Σεπτεμβρίου, ο ΕΣΠΥ ξεκινά τη δράση (θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση): eHealth Vote 4 Directions και προτρέπει τα μέλη του, τους παρευρισκόμενους αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται, να ανταποκριθούν δίνοντας απαντήσεις σε ένα βασικό ερωτηματολόγιο 4 θεμάτων.

 

Κλείνοντας αυτή τη συνάντηση εργασίας (workshop), θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της συνέχειας.

 

Ευχαριστουμε όλους όσους παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους.