Αθήνα  14/04/2014

           

ΠΡΟΣ:                 ΕΟΠΥΥ

ΥΠΟΨΗ:             ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΠΥΥ κου Κοντού Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

ΘΕΜΑ             :  Αίτημα συνάντησης του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ

ΣΥΝ: Λίστα θεμάτων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις του ΕΟΠΥΥ

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της επιστολής που σας αποστείλαμε στις 09/12/2013 με αντικείμενο την ενημέρωσή σας σε σχέση με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), θα θέλαμε να σας αποστείλουμε τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες πληροφορικής του χώρου μας – και κατ’ επέκταση οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - σε σχέση με τις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις που έχει ενεργοποιήσει ο ΕΟΠΥΥ το τελευταίο διάστημα.

Παρά τις προσπάθειές μας για συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του ΕΟΠΥΥ καθώς και με τους εμπλεκόμενους φορείς και εταιρείες που σχετίζονται με τη διαδικασία υλοποίησης των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων, με αποκλειστικό στόχο την ομαλοποίηση της διασύνδεσης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τον ΕΟΠΥΥ, αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρονίζουν τα θέματα που έχουν προκύψει σε επίπεδο σχεδιασμού, τεχνικής υλοποίησης και θεσμικού πλαισίου με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μεγάλων Νοσοκομείων να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις επιθυμητές διασυνδέσεις.

Πιστεύουμε, ότι σε τέτοιας κλίμακας έργα, στα οποία εμπλέκονται πολλοί και μεγάλοι Φορείς, είναι απαραίτητο να υπάρχει διαβούλευση, επικοινωνία και συνεχής τεχνική υποστήριξη στην κοινή κατεύθυνση της βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας και της εξοικονόμησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων προς όφελος όλων μας.

Οι εταιρείες πληροφορικής στο χώρο της υγείας, οι οποίες εκπροσωπούνται από τον σύνδεσμό μας, μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρονικής διασύνδεσης και για αυτό τον λόγο κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη άμεσης συνάντησής μας με την Υπηρεσία Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να λυθούν τα προαναφερθέντα θέματα και να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 


Ο Πρόεδρος


Ο Γενικός Γραμματέας 

Γεώργιος Κακουλίδης

Νικόλαος Γκίκας

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

ΚΛΙΝΕΣ

Διαθεσιμότητα κλινών. Το σύστημα του ΕΟΠΥΥ δεν δέχεται μηνύματα εισαγωγής σε κλινικές που το σύνολο των παραμενόντων ασθενών υπερβαίνει το δηλωμένο αριθμό κλινών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί υπάρχουν νοσηλευόμενοι ασθενείς σε επικουρικές κλίνες είτε γιατί στα κρεβάτια της κλινικής φιλοξενούνται ασθενείς άλλων κλινικών είτε γιατί δεν έχει προβλεφθεί η αντιμετώπιση των μονοήμερων νοσηλειών χωρίς χρήση κλίνης.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ενώ μέσα από την εφαρμογή των αναγγελιών επιτρέπονται ειδικοί χαρακτήρες όπως '/','-','+',’#’,'ϊ' κλπ σε πεδία όπως η διάγνωση ή το ονοματεπώνυμο, μέσω του web service δεν γίνονται αποδεκτοί. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ΕΟΠΥΥ μας είχαν υποδείξει να χρησιμοποιούμε escape html characters αλλά και πάλι δεν έγιναν αποδεκτοί. Σε νεότερο email μας ενημέρωσαν, ότι πιθανά να επιτρέψουν τους χαρακτήρες αυτούς από 01/01/2014, πράγμα που επίσης δεν έγινε. Οι διαγνώσεις που δίνονται ακωδικοποίητα κατά την εισαγωγή ενός ασθενή περιλαμβάνουν τέτοιους χαρακτήρες (π.χ. γόνατο ραγέν ΑΡ#)και πρέπει να γίνονται αποδεκτοί.

 

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

Διάγνωση που είναι επίσημα και ορθά ICD10 αλλά έχει 3ψηφιο κωδικό και όχι 5ψηφιο, ΔΕΝ είναι αποδεκτή από το σύστημα ΕΟΠΥΥ (οι κωδικοί έχεουν δοθεί από το Υπουργείο σε excel).

 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επειδή μπορεί για τους προαναφερόμενους λόγους να μην έχει γίνει κατανοητό κατά πόσο ένα μήνυμα έχει γίνει αποδεκτό από τον ΕΟΠΥΥ ή όχι, ζητήσαμε να παρέχεται από το σύστημα του ΕΟΠΥΥ μία λίστα με τις επιτυχημένες αποστολές μηνυμάτων, ώστε να είναι εφικτό να γίνει έλεγχος. Αυτό υλοποιήθηκε με ελλιπή τρόπο. Στο αρχείο που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ για τα χρησιμοποιημένα νούμερα δεν δίνονται στοιχεία εξεταζομένου-νοσηλείας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο έλεγχος.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δεν παρέχεται μηχανισμός διορθώσεων δεδομένων (π.χ. λάθος συμπλήρωση επωνύμου ή αρχικής τοποθέτησης) και η μόνη λύση που παρέχεται είναι ακύρωση εισιτηρίου και καταχώρηση νέου εισιτηρίου. Σε περιπτώσεις που έχουν γίνει εσωτερικές διακομιδές του ασθενή απαιτείται η ακύρωση όλων των διακομιδών, η ακύρωση του εισιτηρίου και η καταχώρηση νέου εισιτηρίου.

 

ΝΕΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

Κατά τις υποβολές υπάρχουν πολλές αστοχίες, με αποτέλεσμα πολλοί αριθμοί, από τη διαθέσιμη αρίθμηση που δίδει ο ΕΟΠΥΥ να μην χρησιμοποιούνται. Σε ενημερώση που έλαβαν τα Νοσοκομεία ειπώθηκε από πλευράς ΕΟΠΥΥ ότι για να δοθεί νέα αρίθμηση, θα πρέπει να έχουν "χρησιμοποιηθεί" όλα τα παλαιά. Αυτό ΔΕΝ μπορεί να ισχύσει στα Νοσοκομεία. Λίγο πριν την εξάντληση των κωδικών πρέπει να δίδονται νέες αριθμήσεις.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΣΕΩΝ

Ενώ ένα διάστημα αριθμήσεων δίδεται σε ένα συγκεκριμένο Νοσοκομείο και θεωρούμε ότι είναι δεσμευμένοι για αυτό, έχει παρατηρηθεί αριθμός δεσμευμένος, (πριν γίνει απο το Νοσοκομείο που ανήκει), να χρησιμοποείται σε αναγγελία από άλλον φορέα, μάλλον από υποβολή μέσω του site (χειροκινητα). Για παράδειγμα: αριθμός αναγγελίας εισιτηρίου 2013000972006, ανήκει στο ΓΝ Σισμανόγλειο και έχει γίνει χρήση για αναγγελία άλλου φορέα.

 

 Έχει παρατηρηθεί αναγγελία με αριθμό εισιτηρίου εκτός εύρους αρίθμησης που έχει δοθεί για την συγκεκριμένη εγκατάσταση και με στοιχεία ασθενή  που δεν ανήκουν στον φορέα.

ΑΜ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο ΑΜ Ταμείου κατά τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να περιέχει αυστηρά και μόνο νούμερα. Αυτό ΔΕΝ μπορεί να ισχύσει καθώς οι ΑΜ των ταμείων των ασφαλισμένων έχουν ΕΠΙΣΗΜΑ γράμματα, πχ ΟΓΑ έχει Σ για συνταξιούχους και χαρακτήρες, πχ παύλες και καθέτους. Σήμερα για να γίνει επιτυχής υποβολή γίνεται αλλοίωση των ΑΜ των ασθενών.

ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Υπάρχει η περίπτωση να αναγγελθεί επιτυχώς το εξιτήριο και όχι το εισιτήριο και επιπλέον στην αναγγελία του εισιτηρίου ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΛΆΘΟΣ

 

 

ΑΣΤΟΧΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ                     1.

Για κάποια μηνύματα εξιτηρίου που στέλνουμε λαμβάνουμε την απάντηση με error code 530 Η Ώρα Εξόδου είναι λάθος ενώ είναι της σωστής μορφής (π.χ. 201401310910). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επίσης ελεγμένο ότι η ημερομηνία – ώρα εξιτηρίου είναι μεγαλύτερη της ημερομηνίας – ώρας εισιτηρίου.

                              2.

Για μια αναγγελία που είχε μόνο εισιτήριο, εστάλη αναγγελία διακομιδής και εμφάνισε μήνυμα λάθους: PV1 552 «Δεν επιτρέπεται η ημ/νία και ώρα διακομιδής να είναι προγενέστερη της ημ/νίας και ώρας της προηγούμενης διακομιδής». Προγενέστερη διακομιδή ΔΕΝ Υπήρχε.

ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΟΣ

Για κάποια μηνύματα τα οποία γίνονται αποδεκτά από τον ΕΟΠΥΥ λαμβάνουμε απαντήσεις που περιέχουν το string 'MSA|AR' αντί για 'MSA|AA', που αντιστοιχεί σε απάντηση αποτυχίας.  Η ερώτησή μας είναι αν αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά ή θα έπρεπε – όπως προκύπτει και από τις τεχνικές προδιαγραφές – να έχει σταλεί το απαντητικό μήνυμα MSA|AA.  Αν και το έχουμε ρωτήσει πολλές φορές δεν μας έχουν απαντήσει.

ΜΗΝΥΜΑ  ΧΩΡΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν συμβεί περιπτώσεις αναγγελίας για τις οποίες η απάντηση που λαμβάνουμε από τον ΕΟΠΥΥ είναι κείμενο χωρις γραμμογράφηση βάσει προδιαγραφών, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζουμε το λάθος

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σε περιπτώσεις αστοχίας, επιστρέφουν λάθη με τους εξής κωδικούς και επεξηγήσεις, που ΔΕΝ αφορούν Νοσοοκομεία και επομένως δεν είναι κατανοητό πώς ή τί πρέπει να αλλάξει, ώστε σε επαναποστολή να γίνει επιτυχής Υποβολή.

 

 

101 = ο συνδυασμός αναγνώρισης, Πιστ/κού κωδικού εγκατάστασης δεν είναι σωστός,

 

 

105 = δεν διεκπεραιώθηκε η ολοκλήρωση υλοποίησης ελέγχου διασύνδεσης σε   περιβάλλον δοκιμών

 

 

201 =  ο κωδικός χρήστη δεν είναι ο σωστός.

 

 

Υπάρχει περίπτωση ενώ ο φορέας έχει ξεκινήσει και αναγγέλει επιτυχώς να επιστρέφει λάθος από τον ΕΟΠΥΥ τύπου:

 

 

Δεν έχετε οριστικοποιήσει τις Κλινικές ή Δεν είστε πιστοποιημένος φορέας. (δηλαδή σαν να μην έχει ξεκινήσει η διαδικασία)

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & Versions

Από τον ΕΟΠΥΥ έχουν εκδοθεί μια σειρά από προδιαγραφές μηνυμάτων HL7, μεταξύ άλλων:

 

 

·         Τεχνικές Προδιαγραφές Δήλωσης Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) Προμηθευτών Υγείας – Κλειστής Περίθαλψης σε Ηλεκτρονική Μορφή, έκδοση 8.0, 30/8/2013

 

 

·         Τεχνικές Προδιαγραφές Δήλωσης Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) Προμηθευτών Υγείας – Ανοικτής Περίθαλψης σε Ηλεκτρονική Μορφή, έκδοση 3.0, 26/6/2013

 

 

·         Τεχνικές Προδιαγραφές Αναγγελίας Εισιτηρίου / Εξιτηρίου / Διακομιδής μέσω Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης, έκδοση 1.0, 17/10/2013

 

 

·         Τεχνικές Προδιαγραφές Δήλωσης Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) Προμηθευτών Υγείας – ΜΧΑ / ΜΤΝ σε Ηλεκτρονική Μορφή, έκδοση1.0, 16/12/2013

 

 

Παρόλο που αυτές οι προδιαγραφές καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις και ανάγκες, υπάρχουν αρκετά κοινά τμήματα (HL7: segments, elements) που περιλαμβάνονται σε πολλά από τα μηνύματα που περιγράφονται στα έγγραφα αυτά. Δυστυχώς δημιουργείται η εντύπωση ότι έχει γίνει ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια εναρμόνισης κοινών τμημάτων (π.χ. PID-segment) εκεί που θα ήταν εφικτό και επιθυμητό για πολλούς λόγους (υλοποίηση μηνυμάτων σε πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, επεξεργασία μηνυμάτων από τη μεριά του ΕΟΠΥΥ, αποφυγή σύγχυσης χρηστών, κλπ.). Προτείνουμε λοιπόν να γίνει μια τέτοια εναρμόνιση στις επόμενες εκδόσεις των προδιαγραφών, που θα συνεισφέρει σε μια πιο γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση του λογισμικού που παράγει ή επεξεργάζεται τα μηνύματα

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Συντήρηση & Διανομή

Τα μηνύματα προς τον ΕΟΠΥΥ βασίζονται σε μια σειρά από κωδικοποιήσεις που αποτελούν την κοινή γλώσσα μεταξύ των αποστολέων και παραληπτών των μηνυμάτων, δίνοντας έτσι στην ουσία νόημα στα μηνύματα. Ενώ οι περισσότερες από αυτές τις κωδικοποιήσεις ορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ (π.χ. κατηγορίες και λίστες υπηρεσιών), υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, που ο ΕΟΠΥΥ υιοθετεί μια κωδικοποίηση που συντηρείται από άλλο οργασμό, π.χ. λίστα με κωδικούς φαρμάκων του ΕΟΦ. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες κωδικοποιήσεις δίνονται μέσω ιστοσελίδων σε μορφή XLS ή και PDF. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες κωδικοποιήσεις ενημερώνονται τακτικά, αυτή η προσέγγιση δημιουργεί στους χρήστες των κωδικοποιήσεων ένα μεγάλο φόρτο δουλειάς, επειδή οι δυνατότητες αυτόματης ηλεκτρονικής επεξεργασίας / εισαγωγής μιας νέας ή ενημερωμένης κωδικοποίησης είναι πολύ περιορισμένες. Αντίθετα χρειάζεται πολύ χειρονακτική δουλειά για την εισαγωγή / συντήρηση των κωδικοποιήσεων, αυξάνοντας συγχρόνως σημαντικά τη πιθανότητα εισαγωγής λανθασμένης πληροφορίας. Προτείνουμε λοιπόν την δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας συντήρησης και διανομής κωδικοποιήσεων , με δυνατότητα προσπέλασης μέσω web service, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες των κωδικοποιήσεων να ενημερώνουν τα συστήματα τους με γρήγορο, αυτόματο και αξιόπιστο τρόπο, αυξάνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ φορέων υγείας και ΕΟΠΥΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

 

   

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΝ ΜΕ ICD

Μη συσχετιζόμενος κωδικός διάγνωσης ICD-10 για το ΚΕΝ. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΝ, η ομάδα κωδικοποίησης του Νοσοκομείου έχει δυνατότητα να μην περιορίζεται αποκλειστικά στους συσχετισμούς αυτούς και να ορίζει άλλο ΚΕΝ. Ως εκ τούτου το λογισμικό του ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποδέχεται τέτοιες περιπτώσεις.

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΦ

Το λογισμικό του ΕΟΠΥΥ δεν αναγνωρίζει φάρμακα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (π.χ. LEUKOVORIN με κωδικό ΕΟΦ 2800524905014, CLONOTRIL με κωδικό ΕΟΦ 912450101).

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Χρόνια περιστατικά σε γενικές κλινικές δεν είναι δυνατό να υποβληθούν. Με βάση την ισχύουσα σύμβαση πρέπει να υποβάλλονται νοσήλια κάθε μήνα και οι υπόλοιπες χρεώσεις με το εξιτήριο. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να υποβληθούν τα νοσήλια του κάθε μήνα με πρότερη ημερομηνία εισαγωγής ούτε οι λοιπές χρεώσεις στο εξιτήριο χωρίς νοσήλια αναφοράς. Η λύση του εξιτηρίου και εκ νέου εισιτηρίου κάθε μήνα δεν είναι εφικτό από ιατρικής πλευράς γιατί ο γιατρός δεν υπογράφει εξιτήριο για τέτοιου τύπου ασθενείς.

 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Για αιμοκαθαιρούμενους ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλο λόγο δεν είναι εφικτό να υποβληθούν οι αιμοκαθάρσεις στις οποίες υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και οι οποίες είναι εκτός νοσηλίου.

 

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πολλά φάρμακα αν και αναφέρονται από τον ΕΟΠΥΥ ως εξαιρούμενα δεν γίνονται αποδεκτά. Παράδειγμα τα αντινεοπλασματικά φάρμακα (π.χ. CELESTONE CHRONODOSE με κωδικό ΕΟΦ 00162020, LYO-DROL με κωδικό ΕΟΦ 228770101).

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η διαχείριση των λαθών με πρόσβαση ανά κατηγορία λάθους και περιστατικό είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Η βέλτιστη λύση θα ήταν η δυνατότητα export όλων των προβλημάτων σε ένα αρχείο excel ή η παροχή αναφορών ανά περιστατικό / λάθος / είδος κλπ.

 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΦ

Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει τρόπος να υποβληθούν φάρμακα για θεραπείες εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ και τον ΕΟΠΥΥ που δεν διαθέτουν τον γνωστό κωδικό ΕΟΦ αλλά αριθμό έγκρισης από τον ΕΟΦ (π.χ. φάρμακα για τη θεραπεία νευροενδοκρινών όγκων, π.χ. DOTATE)

 

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ

Οι οροθετικοί ασθενείς καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε ΑΜΚΑ ή ΑΜ ασφάλισης παρά μόνο έναν μοναδικό κωδικό ΚΕΛΠΝΟ. Αυτοί οι ασθενείς δεν είναι δυνατό να υποβληθούν με τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ - ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ

Με βάση το ΦΕΚ 1233/11-04-2012 άρθρο 10 θέμα 8 ισχύει το εξής: "Θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδοµένες και
επιστηµονικά δόκιµες δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν υπάρχει απόφαση του ΚΕΣΥ ή του ΑΥΣ του ΕΟΠΥΥ". Εμφυτεύσιμα υλικά και νευροδιεγέρτες πουτοποθετούνται με απόφαση του ΚΕΣΥ σε κέντρα αναφοράς απορρίπτονται από το σύστημα υποβολών του ΕΟΠΥΥ και δεν υπάρχει τρόπος να δηλωθεί η έγκριση από το ΚΕΣΥ ώστε να γίνουν αποδεκτά.

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ψυχιατρικά νοσήλια σε γενικά νοσοκομεία που έχουν ψυχιατρικές κλινικές απορρίπτονται από το σύστημα υποβολών του ΕΟΠΥΥ

 

ΤΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τρόπος στρογγυλοποίησης φαρμάκων. Φάρμακα που χορηγούνται σε ημερήσια βάση και έχουν μικρές τιμές στρογγυλοποιούνται από την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ στα δύο δεκαδικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Τα φάρμακα πρέπει να στρογγυλοποιούνται στα 6 δεκαδικά.

 

 

Κατά την υποβολή του 02/2014 Κλειστής Περίθαλψης στα προειδοποιητικά μηνύματα της κατηγορίας «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Η ΑΞΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΦΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ – ΦΑΡΜΑΚΑ»:

 

 

Παίρνοντας ενδεικτικά μια  νοσηλεία α/α 37, με αριθμό εισιτηρίου 238188 υπάρχει χρέωση φαρμάκου με 205210104 ONCOTICE AMP LYOPH INTRACYST. (2-8X100000000 CFU) BTX 1 VIALS με ποσότητα 1. 

 

 

Το αιτούμενο ποσό εκκαθάρισης της συγκεκριμένης χρέωσης σύμφωνα με ΦΕΚ του Υ.Υ για τα κρατικά νοσοκομεία προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου Νοσοκομειακή τιμή + (5% + ΦΠΑ).

 

 

Σε όλες τις χρεώσεις φαρμάκων προκύπτει πάντα διαφορά της αιτούμενης αξίας με την αξία υπολογισμού.

 

 

Στην προσπάθεια καταχώρησης στο segment ZSL /11 ποσοστό ΦΠΑ 6,5%  και το ποσοστό προσαρμογής προμηθευτή (5%) στο segment ZSL /7, αφήνοντας στο segment PSL /15 την νοσοκομειακή αξία του φαρμάκου (47,97)  το μήνυμα λάθους ήταν απαγορευτικό.Για την καλύτερη διαχείριση των λαθών, θα ήταν αποτελεσματική ή ύπαρξη παραδειγμάτων γραμμογράφησης ( πχ του  συγκεκριμένου φαρμάκου των segment PSL και ZSL)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 Βάσει οδηγών του ΥΥ για τα κρατικά νοσοκομεία η χορήγηση φαρμάκων γίνεται με ατομικό συνταγολόγιο.  Συνεπώς η ποσότητα χορήγησης είναι ακέραιος αριθμός. Ο έλεγχος των φαρμάκων στην πλατφόρμα του edapy παρατηρήθηκε ότι γίνεται με βάσει την συσκευασία με αποτέλεσμα για ένα σκεύασμα με ποσότητα 1 στο hosp1, ο έλεγχος εκκαθάρισης να το αντιλαμβάνεται ως ένα κουτί διαμορφώνοντας αντίστοιχα και το ποσό εκκαθάρισης. Αθροιστικά, οδηγούμασταν σε απαγορευτικό σφάλμα υποβολής hosp1 αφού το αιτούμενο ποσό ήταν μικρότερο του ποσού που προκύπτει από τον έλεγχο υποβολής. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στέλνουμε δεκαδική ποσότητα φαρμάκων, σύμφωνα με την αναλογία της συσκευασίας,  χωρίς να γνωρίζουμε αν πραγματικά αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Για το φάρμακο με κωδικό Barcode 2809006401013 DDAVP  παίρνουμε μήνυμα σφάλματος ότι δεν ανήκει στα εξαιρούμενα φάρμακα ενώ σύμφωνα με το φαρμακείο του ΠΓΝ Λάρισας (κωδικός εγκατάστασης 15394) πρόκειται για χρεούμενο σκεύασμα εκτός κλειστού νοσηλίου.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρει ότι θα χρησιμοποιούνται οι ιατρικές πράξεις με κωδικό συστήματος 10 από τον πίνακα 0008 (Ιατρικές πράξεις ΕΟΠΥΥ) μέχρι να ολοκληρωθεί και δοθεί προς χρήση ο πίνακας ιατρικών πράξεων του ΥΥ.

 

Το ΥΥ έχει αναρτήσει τον πίνακα των Ιατρικών πράξεων από αρχές του 2012 και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από το σύνολο των πελατών μας  στις περιπτώσεις νοσηλειών που υπάρχουν χρεώσεις υγειονομικών υλικών.

 

Με δεδομένο ότι ήδη γίνονται οι απαραίτητες προσθήκες, στα λογισμικά, με σκοπό την προσθήκη του πίνακα πίνακα 0008 (Ιατρικές πράξεις ΕΟΠΥΥ) θα μπορούσαμε να μάθουμε χρονικά πότε θα γίνει η αλλαγή   της κωδικοποίησης με εκείνη του ΥΥ;

 

Επίσης σε διάφορες δοκιμές καταχώρησης ιατρικών πράξεων από τον πίνακα   0008 (Ιατρικές πράξεις ΕΟΠΥΥ) κατά την διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου του ηλεκτρονικού αρχείου hosp1, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος « Ιατρική πράξη δεν βρέθηκε στα εξαιρούμενα νοσηλίου» . Θα μπορούσε να μας δοθεί μια λίστα με τις εξαιρούμενες ιατρικές  πράξεις;

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Συμφώνα με τις προδιαγραφές, το «Ποσό Έκπτωσης Προμηθευτή» (ZSL.16) υπολογίζεται ως «ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή επί της αξίας υποβαλλόμενης σε ΦΠΑ (πεδίο PSL.16) μείον το ποσό Συμμετοχής (πεδίο ZSL.10)», δηλαδή

(α)

ZSL.16 = (ZSL.15 * PSL.16) – ZSL.10

 

Η αξία υποβαλλόμενη σε ΦΠΑ (πεδίο PSL.16) «έχει συμπεριλάβει: το ποσό προσαρμογής Προμηθευτή (πεδίο ZSL.8), το ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου (πεδίο ZSL.10) και το ποσό έκπτωσης Προμηθευτή (πεδίο ZSL.16), ενώ στο PSL.15 «δεν εφαρμόζονται  τα  ποσοστά  προσαρμογής  προμηθευτή,  συμμετοχής  ασφαλισμένου  και έκπτωσης προμηθευτή», δηλαδή

 

PSL.16 = PSL.15 – ZSL.8 – ZSL.10 – ZSL.16

 

Σε ένα παράδειγμα με μηδενικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου (ZSL.10 = 0), με ποσοστό προσαρμογής του προμηθευτή (ZSL.7=100%, άρα ZSL.8 = PSL.15), και 50% ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή (ZSL.15 = 50%) προκύπτει σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές

(α)

ZSL.16 = (0,5 * PSL.16) – 0 = 0,5 * PSL.16

(β)

PSL.16 = PSL.15 – ZSL.8 – 0 – ZSL.16 = PSL.15 – PSL.15 –  ZSL.16 = ZSL.16

 

Μαθηματικά προκύπτει ότι

(γ)

ZSL.16 = 0,5 * PSL.16 και PSL.16 = ZSL.16

 

Αυτό ισχύει μόνο εάν PSL.16 = ZSL.16 = 0!

 

Σε αντίθεση με τις προδιαγραφές, ο έλεγχος στο συγκεκριμένο παράδειγμα (!) φαίνεται να απαιτεί:

(δ)

PSL.15 = ZSL.8 = PSL.16 + ZSL.16

 

Συμπέρασμα: θα βοηθούσε εάν οι προδιαγραφές όρισαν την σημασία τέτοιων πεδίων (ποσά, ποσοστά, ποσότητες) σε μορφή μαθηματικού τύπου χωρίς ασάφειες και αντιφάσεις και να υπάρχει για τέτοια πεδία και ο αλγόριθμος έλεγχου στις προδιαγραφές.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ένταξη ορισμένων δεδομένων σε segment και elements (HL7) δεν έχει γίνει πάντα σύμφωνα με κριτήρια σωστής ομαδοποίησης. Ένα παράδειγμα για αυτό είναι τα «Στοιχεία Θεράποντος Ιατρού» που βρίσκονται σκορπισμένα σε δυο διαφορετικούς τόπους (ZSG.21, PV1.7). Γενικά, δεν είναι κατανοητό, με πoια κριτήρια τα δεδομένα έχουν μοιραστεί μεταξύ PSG, ZSG, PV1 και PV2. Επίσης, η χρήση πολύπλοκων συνθετών πεδίων θα έπρεπε να περιοριστεί για περιπτώσεις που είναι αναπόφευκτο.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προκύπτει ξεκάθαρα από τις προδιαγραφές ποια πεδία είναι υποχρεωτικά υπό ποιες συνθήκες